แจ้งชำระเงิน

สำหรับลูกค้าโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง (เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและยืนยันภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงิน)